Flag NL

KUIKENTJE MET 4 POTEN GEBOREN!


Op 9 februari is er in Copythorne (VK) een eendenkuiken geboren met 2 bijna volgroeide poten achter zijn standaard pootjes. Stumpy, zoals zijn eigenaar hem genoemd heeft zou het in het wild niet overleefd hebben, maar in gevangenschap eet en overleeft hij tot nu toe prima. Zijn 2 extra poten gebruikt hij noodgedwongen als stabilisatoren. Deze vorm van geboorte afwijking bij eenden is zeldzaam maar is wel al eerder voorgekomen op de wereld. Een eendenkuiken genaamd Jake overleed kort nadat hij in 2002 in AustraliŽ met 4 poten geboren werd. Is dit de eerste stap op de evolutieladder waarop de eenden hun heerschappij over de mensheid aankondigen of moeten we nog een generatie wachten tot deze droom werkelijkheid wordt? Laten we bidden en hopen dat onze gesnavelde vriend een gezonde volwassen eend wordt en hij niet bij de lokale Chinees eindigt zoals zijn minder gelukkige soortgenoten. Inmiddels is Stumpy een gezonde volwassen eend geworden. Helaas kwam hij op 9 april met 1 van zijn extra pootjes vast te zitten in een hekwerk waardoor de dierenarts deze poot moest verwijderen. Stumpy doet zijn naam nu echt eer aan door met een stompje en 3 poten door het leven te moeten gaan. Gelukkig heeft Stumpy nog steeds zijn vriendinnetje Alice.


Flag UK

DUCKLING WITH 4 LEGS BORN!


On February 9th a duckling with two nearly full-sized legs behind the two regular legs he runs on was born in Copythorne (UK). Stumpy, as his owner named him would not have made it in the wild, but he's eating well and surviving up till now. He is using his 2 extra legs like stabilizers. This duck mutation is rare, but earlier cases have been reported across the world. One duckling named Jake died shortly after he was born with 4 legs in Australia (2002). Will this be the first step in evolution where the ducks will rule over mankind or is that utopia still decades away? Let's pray and hope that this feathered friend of ours will make it till full adult growth and doesn't end up at your local Chinese restaurant. Stumpy is currently a healthy full grown white Cherry Valley drake. Unfortunally on April 9Th one of his extra legs got caught in the fencing and a vet had to amputate his extra leg and stitch Stumpy up. Stumpy is behaving accordingly to his name now, with only 3 legs and 1 stump to run around the farm. Luckily his girlfriend Alice still loves Stumpy.


Duckling StumpyEendenkuiken Stumpy Baby Duck StumpyKuikentje Stumpy Duck StumpyEend Stumpy Stumpy & AliceVolwassen Stumpy Stumpy Sign

Links about Stumpy the duck: Young Stumpy - Adult Stumpy